Жомоктор Курманбек (эпизод) Көкөтөйдүн ашы (Манастан үзүндү)


Тэги:

Инвентарный номер 554
Предыдущее название инвентаря 5192
Дата записи 1969
Дата передачи в рукописный фонд 1969
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Количество страниц 147
Первое предложение Элемен бай деген бир бай болгон болгон экен.
Последнее предложение кырк күн тоюну берип жэйнэп жатып калат экен.
Состояние рукописи Требует внимания