Жомоктор жана Бөрүбай Мешкөө жөнүндө фольклордук материалдар


Тэги:

Инвентарный номер 611
Предыдущее название инвентаря 5249
Дата записи 1959
Дата передачи в рукописный фонд 1972
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Количество страниц 206
Первое предложение Борубай ушул мезгилде 80ге жакындап калган адам.
Последнее предложение ТАИнин кол жазмалар жана публикация институтунун илимий кызматери.
Состояние рукописи Требует внимания