Жомоктор жана ырлар


Тэги:

Инвентарный номер 590
Предыдущее название инвентаря 5228
Дата передачи в рукописный фонд 1971
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Первое предложение Качан экенин ким билет, бир убакта бир түлкү жалгыз жашаган экен
Последнее предложение Амалдуутүлкү деп бекеринен айтылбаса керек
Состояние рукописи Требует внимания