Жомоктор макал лакаптар


Тэги:

Инвентарный номер 579
Предыдущее название инвентаря 5217
Дата записи 1970
Дата передачи в рукописный фонд 1970
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Первое предложение Илгери өткөн заанда Канымжоомарт деген бир бай киши болгон экен
Последнее предложение Жакшы адамдардын кашына бакыт да, пейил да кайра оролуп түбөлүккө бактылуу болуп жашап калышкан экен
Состояние рукописи Требует внимания