Жомоктор


Тэги:

Инвентарный номер 416
Предыдущее название инвентаря 1450
Дата записи 1941
Дата передачи в рукописный фонд 1941
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Первое предложение Эзелки заманда, эртеги кабарда Жаныбек деген хандын тушунда,жерге батпас,бекер жатпас болуп,бир бала чыкты
Последнее предложение санаасы басылып жаны тыйылып жатып калды
Состояние рукописи Требует внимания