Жомоктор


Тэги:

Инвентарный номер 746
Дата записи 1988
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Первое предложение Бир бай жылкысын сууга айдап түшсө, сууда өпкө агып бара жатат.
Последнее предложение Ошону менен өз элине келип жыргап жатып калыптыр.
Состояние рукописи Требует внимания