Жомоктор


Тэги:

Инвентарный номер 568
Предыдущее название инвентаря 5206
Дата записи 1967
Дата передачи в рукописный фонд 1967
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Первое предложение Уруп согуп өкүртүп жатканда колунан келбесе да сөзү менен аялы күйүп бышып ыйлап айтып турганы
Последнее предложение туугандарын чогултуп баш кошуп жыргап жатып калган экен
Состояние рукописи Требует внимания