Жомоктор


Тэги:

Инвентарный номер 596
Предыдущее название инвентаря 5234
Дата записи 1971
Дата передачи в рукописный фонд 1971
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Первое предложение Илгерки заманда бир шаардагы жаш балдар жыйналып оюн ойноп тамаша кылып жүрүшчү экен
Последнее предложение Катын балдарың менен дайым аралашып турсан андан артык бакты кайда деген экен
Состояние рукописи Требует внимания