Жомоктор


Тэги:

Инвентарный номер 748
Дата записи 1988
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Первое предложение Илгери бир өткөт заманда улуу шаарлардын биринде бир хан болуптур
Последнее предложение Ошентип жомокчу, уста, мергенчи, улакчы казарман карыя Кутман Кайназар уулу Ош областынын Жаңы-жол районундагы, Кара-Суу айлында жашап жатат.
Состояние рукописи Требует внимания