Жомоктор


Тэги:

Инвентарный номер 745
Дата передачи в рукописный фонд 1988
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Первое предложение Илгери Кулатай деген адам болгон анын 1.Сарман 2.Борсол 3.Ботпой 4.Алыбек Молдо деген төрт уулу болгон
Последнее предложение Конок болуп ...(окулбайт) үйүнө кетет
Состояние рукописи Требует внимания