Жомоктор


Тэги:

Инвентарный номер 749
Дата записи 1988
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Первое предложение Өткөн заманда билимдүү адамдар өткөн окшойт.
Последнее предложение Керек болуп кансаш Кара дайрага барып чакырсак дайыма даярмын деп кыбыланы карап Акжолтой учуп кетти
Состояние рукописи Требует внимания