Жомоктор


Тэги:

Инвентарный номер 688
Предыдущее название инвентаря 5326
Дата передачи в рукописный фонд 1977
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Первое предложение Илгери бир заманда Томо аттууСоветчы жашаган экен, ал куштун тилин өз тилинен да жакшы булүүчү экен.
Последнее предложение Пил ошентип тумшугун сүйрөп токойдон чыкпай калды, бирок адам заттын колуна тушуп калса анча мынча тилин угуп кызмат да жасап берип пил болуп калган экен.
Состояние рукописи Требует внимания