Жусуп Баласагун “Кутадгу Билиг” (кыргызча транскрипцциясы жана лингивистикалык котормосу): Папка №3


Тэги:

Инвентарный номер 5317.0
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Состояние рукописи Требует внимания