Жүз жыйырма жаштагы алма бак менен жүз он беш жаштагы Шевкет-шрей


Тэги:

Инвентарный номер 1763.0
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Состояние рукописи Требует внимания