Жөө жомоктор


Тэги:

Инвентарный номер 301
Предыдущее название инвентаря 521
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Первое предложение Илгери өткөн заманда,бир күнү абышка тоогомергенчилик кылганы барат
Последнее предложение Эсен тур балам деп туруп үйүн көздөй жөнөп кете берди
Состояние рукописи Требует внимания