Жөө жомоктор


Тэги:

Инвентарный номер 60
Предыдущее название инвентаря 254
Дата записи 1927
Дата передачи в рукописный фонд 1939
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Количество страниц 119
Первое предложение Жеке тар "Ушул жети тардан бир теңдигимди алсам экен" деп журду
Последнее предложение Келини келин болуп, хандыкты уулуна берип, жыралап, кумнаб, катып калды.
Состояние рукописи Требует внимания