Имланын кыскача эрежелери


Имланын кыскача эрежелери:

- Адаби тилиндеги фонемалардын составы жана алиппенин тартиби

- Кыргыздын тилиндеги айрым төл сөздөр жана четтен кирсе да көпчүлүккө синип, кыргыздын мурунку тилинин закондоруна бир жолу багынып кеткен кадыресе сөздөр төмөнкү принсиптер менен жазылат

 


Инвентарный номер 68
Предыдущее название инвентаря 37
Автор произведения К. Тыныстанов
Дата передачи в рукописный фонд 1941
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Латын
Количество страниц 32
Состояние рукописи Плохо
Разметка страниц Нумерация постраничная
Подача текста в рукописи Машинописный текст