Кадыраалынын тамашалары


Тэги:

Инвентарный номер 735
Дата записи 1986
Дата передачи в рукописный фонд 1986
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Первое предложение Эртен жаңы жылды тособуз деп турганда Кадыралынын бир паста эле табы айнып
Последнее предложение Менин бул жерде экеними кайдан уктуң? радиодон уктум дейт
Состояние рукописи Требует внимания