Казыбектин казалдары


Тэги:

Инвентарный номер 805
Дата записи 1990
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Первое предложение Бул казал Ат-башы айылынын белгисиз бирөө биздин ... Асаналиевке берген экен
Последнее предложение Эстебей калган журт үчүн арнадык салам дубаны
Состояние рукописи Требует внимания