Кайдан табам (ыр) Өзбектер менен тамашалашып айтышканым


Тэги:

Инвентарный номер 882
Дата записи 1988
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Состояние рукописи Требует внимания