Калмактар (Манастан үзүндү)


1-10-беттерде Аккула ат, 10-13-бетте Кумайык ит сүрөттөлөт.Сыргак келип "Каркырага калмак толуп кетти" деген Бакайдын созүнен Манаска айттат. Манас баштаган кыргыз Соң-Көлгө чогулуп, Тору-Айгыр, Ысык-Көлдүн тегерегин калмактардан бошотот.

Тэги:

Инвентарный номер 265
Предыдущее название инвентаря 5194
Автор произведения --“----“----“---“---
Место записи Кочкор району, Кочкор айылы, Чүй көчөсү, №50 үй
Дата записи 1978
Дата передачи в рукописный фонд 1978
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Первое предложение Аккуланы бир уксаң, Камбар экен энеси
Последнее предложение Атанын туусун актаган, ат мамысын сактаган, Манаска калмак тийишип, жакшылык түбү таппаган.
Состояние рукописи Требует внимания