Каухар балыктын окуясы (эл жомогу)


Тэги:

Инвентарный номер 615
Предыдущее название инвентаря 5253
Дата записи 1972
Дата передачи в рукописный фонд 1972
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Количество страниц 98
Первое предложение Каухар балалык деген көлөмдүү жомок тапшырган элем.
Последнее предложение Малик, өзү ашкан өнөрпоздугу болбосо хан-бек тукумуна тең эмес, мээнеткеч кедейдин баласы экени.
Состояние рукописи Требует внимания