Кочкор рай-нан жыйналган фольклордук материалдар (Кочкор жана Жумгал рай-нан жыйналган)


Тэги:

Инвентарный номер 717
Дата записи 1982
Дата передачи в рукописный фонд 1982
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Первое предложение Балбай,Урдөөөт, Жунуш, Ногой, Жанек, Сабатыр- бул жети баатыр Казак Шогур баатыр менен беттешүүгө, бир чети ошонун жылкысын алалык деп аттанат
Последнее предложение Элдерге кабар берип, чоң той өткөзүп жыргап куунап жатып калышкан экен
Состояние рукописи Требует внимания