Куйручуктун бала чагы


Тэги:

Инвентарный номер 802
Дата передачи в рукописный фонд 1990
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Первое предложение Бул көп жылдар мурда болгон окуя болсо керек
Последнее предложение Айткандарын кагазга түшүргөн
Состояние рукописи Требует внимания