Курманбек


Тэги:

Инвентарный номер 470
Предыдущее название инвентаря 1880
Место записи Фрунзе
Дата записи 1956
Дата передачи в рукописный фонд 1957
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Первое предложение Курманбек кыргыз элинде кеңири тарап, терең сүймөнчүлүккө ээ болгон терең эпос.
Последнее предложение Жетилип туруп, калмактан досумдун кунун кууймун деп, Акхан Курманбектин баласы Сейитбекти алып шаарына жөнөдү
Состояние рукописи Требует внимания