Кылычтын ырлары (фольклор бөлүмүндө бар). 1. Тоо казал, 2. Кол казал.


Тэги:

Инвентарный номер 261.0
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Состояние рукописи Требует внимания