Кыргыздар жөнүндө мурункулардын калган эстелик сөздөрү


Тэги:

Инвентарный номер 649
Предыдущее название инвентаря 5287
Дата записи 1973
Дата передачи в рукописный фонд 1975
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Первое предложение Азыркы кезде советтик окумуштуу тарыхчылар
Последнее предложение Болжол менен айтканда бул ыр революциядан мурун же революциядан кийин эки-үч жылдарда жазылган болуу керек
Состояние рукописи Требует внимания