Кыргыздын оозеки эл чыгармачылыктарынан


Тэги:

Инвентарный номер 546
Предыдущее название инвентаря 5184
Дата записи 1968
Дата передачи в рукописный фонд 1968
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Количество страниц 102
Первое предложение 1915 жылы Шапактардан бир бир айыл чоң таштын оюнда боорлор менен жаматташ отурушат.
Последнее предложение Абышка өлсө ат артат, Кемпир өлсө төр артат
Состояние рукописи Требует внимания