Кыргыз автономный областы жөнүндө маалымат.


Тэги:

Инвентарный номер 353
Предыдущее название инвентаря 814
Дата записи 1926
Дата передачи в рукописный фонд 1926
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Первое предложение Азыркы күндө Кыргыз адабияты негизделип басма майданына чыгып, кеңейү алдында турат
Последнее предложение Кыргыз адабиятын түрлөргө бөлүнүшүндө ушу асасның туура, ең оңой бир алас бөлүнүшүнө эч лиск кылбаймын
Состояние рукописи Требует внимания