Кыргыз адабий тилинин грамматикасыI-бөлүм Фонетика жана морфология


Тэги:

Инвентарный номер 5289.0
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Состояние рукописи Требует внимания