Кыргыз говорлорунун негизи классификациялык белгилерине төмөнкүдөй тилдик фактылар сунуш кылынат


Тэги:

Инвентарный номер 4099.0
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Состояние рукописи Требует внимания