Кыргыз совет фольклору


Тэги:

Инвентарный номер 814
Место записи Бишкек
Дата передачи в рукописный фонд 1992
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Первое предложение Башка элдердегидей эле кыргыз фольклорунун ..... да, ошол элел өз башынан канчалык зор окуяларды
Последнее предложение мындан ары да эл искусствосу катары жакшы кызмат аткара берээрдигин турмуштук практиканын өзү көрсөтүп жатат
Состояние рукописи Требует внимания