Кыргыз тарыхы. (Кыргыздардын урууларга бөлүнүшү тууралуу)


Тэги:

Инвентарный номер 139
Предыдущее название инвентаря К347
Дата записи 1935
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Состояние рукописи Требует внимания