Кыргыз тилиндеги диалектилик синонимдерге байланыштуу кыргыз говорлорунан жазылып алынган ар түрдүү материалдар


Тэги:

Инвентарный номер 5256.0
Место записи 1982.0
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Состояние рукописи Требует внимания