Кыргыз тилиндеги мамиле катеогориясы жана кыймыл атоочтор


Тэги:

Инвентарный номер 2011.0
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Состояние рукописи Требует внимания