Кыргыз тилиндеги сырдык жана сөздөрдү грамматикалык өзгөрүлүшү


Тэги:

Инвентарный номер 686.0
Предыдущее название инвентаря 77.0
Место записи 1940.0
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Состояние рукописи Требует внимания