Кыргыз тилиндеги сөз өзгөртүү системасы (сан, жолдомолор жана таандык категориялары)


Тэги:

Инвентарный номер 1721.0
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Состояние рукописи Требует внимания
Дополнительные пометки План. Работа 1955 г.