Кыргыз тилиндеги этиштик сыпаттар жөнүндө


Тэги:

Инвентарный номер 1990.0
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Состояние рукописи Требует внимания