Кыргыз тилинен Жалал-Абад областынын говорлору


Тэги:

Инвентарный номер 1897.0
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Состояние рукописи Требует внимания