Кыргыз тилине орус тилинен жана ал аркылуу өздөштүрүлгөн сөздөрдүн фонетикалык түзүлүшү жөнүндө


Тэги:

Инвентарный номер 5229.0
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Состояние рукописи Требует внимания