Кыргыз тилине орус тилинен жана ал аркылуу өздөш түрүлган сөздөрдүн фонетикалык түзүлүшү жөнүндө


Тэги:

Инвентарный номер 5220.0
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Состояние рукописи Требует внимания