Кыргыз элинин макал-лакаптар жана табышмактары


Тэги:

Инвентарный номер 885б (К)
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Состояние рукописи Требует внимания