Кыргыз элинин сүйүү ырлары


Тэги:

Инвентарный номер 815
Место записи Фрунзе
Дата записи 1971
Дата передачи в рукописный фонд 1974
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Первое предложение Кандай гана эл болбосун, өсүп өнүгүүнүн кайсы гана тепкичинде турбасын акын өз учурунда, ошол берилген дооруна жана жалпы аң сезим деңгээлине жараша маданиятыболот
Последнее предложение Айдап айдап мал берип, Сени алып жатар бекенби
Состояние рукописи Требует внимания