Кыргыз элинин фольклорун жыйнагандар жана аларды илимий жактан изилдегендер; басмага даярдагандар жөнүндө маалымат.


Тэги:

Инвентарный номер 727
Дата записи 1983
Дата передачи в рукописный фонд 1984
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Первое предложение Кыргыз эли фоль-к чыгарма өтө. Кыргыздын фольклордук чыгармасын жыйноо иши 19-кылымдын орто ченинде башталган
Последнее предложение Макал, лакап, жомок, жөө жомок, аңыз сөздөрдүн баарын Каим Мифтахов менен Ыбрайым Абдрахмановтар гана жыйнаган деп, ошолорго эле энчилеп коюш туура эмес
Состояние рукописи Требует внимания