Кыргыз эл адабиятын системага салуу тууралуу жана эл акындарынын өмүр баяндары тууралуу схемалар


Тэги:

Инвентарный номер 145
Предыдущее название инвентаря 356
Дата записи 1927
Дата передачи в рукописный фонд 1927
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Состояние рукописи Требует внимания