Кыргыз эл поэмалары


Тэги:

Инвентарный номер 813
Место записи Фрунзе
Дата передачи в рукописный фонд 1988
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Первое предложение Бул эмгек фольклор жана акындар поэзиясы секторунун кызматкерлер тобу тарабынан аткарылып изилдөө
Последнее предложение Чыгырма ушунусу менен калк эсинде алиге жашоосун улантып келе жатат
Состояние рукописи Требует внимания