Кыштактардын аттары, номери жазылган материалдар Кыштак тизмелери


Тэги:

Инвентарный номер 5213.0
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Состояние рукописи Требует внимания