Легенда, ашыктык ырлар жана “Акындын элеси” (Токтогул жөнүндө эскерүүлөр)


Тэги:

Инвентарный номер 609
Предыдущее название инвентаря 5247
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Первое предложение Орто бойлуу оймок көз
Последнее предложение Акындын замандаштарынан Юбилей күндөрүндө жыйналгандарынан.
Состояние рукописи Требует внимания