Алыкул Осмоновдун эл арасынан жазып алган легендалары


Кол жазмагада легендалар:

  1. Шаарлар
  2. Көл, дайралар
  3. Арашан (дары суулар) суулары
  4. Күмбөздөр, мазар жайлар, эскерткичтер
  5. Дары-дармек себепкерлери
  6. Ай жана жылдыздар
  7. Баатырлык
  8. Жырткычтар
  9. Ачарчылык, жут белгилери
  10. Манас жөнүндө


Инвентарный номер 1784
Автор произведения Алыкул Осмонов
Дата передачи в рукописный фонд 1956
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Количество страниц 143
Состояние рукописи Требует внимания
Подача текста в рукописи рукописная