Макал жана лакаптар, аңгемелер элдик оозеки ырлар


Тэги:

Инвентарный номер 573
Предыдущее название инвентаря 5211
Дата передачи в рукописный фонд 1970
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Первое предложение Атты арыгында көр, эрди карыганда көр
Последнее предложение инструкция берүү зарылдыга бар деп ойлойм, анткени көп эмгеги теке кетти
Состояние рукописи Требует внимания